SC Jane Sandanski

SC Jane Sandanski, Skopie

Primer árbitro

Moshe Bohbot (ISR)

Segundo árbitro

Slawomir Steczko (POL)

Tercer árbitro

Michael Christofides (CYP)